חיפוש
דבקים חמים דבקי מגע דבקים פלסטיים דבקי נגרים מדללים חומרי אטימה ומילוי חומרי מילוי וציפוי דקורטיביים לעץ
מדלל 33
מדלל 21
מדלל לדבק מגע
מדלל 21s
מדלל 11
אצטון
טרפנטין
                                              
 

 

 

משקל סגולי

0.87

צבע

שקוף

חיי מדף

12 חודשים

תכולת מים

0.015%

אריזות

1 ליטר, 4 ליטר ו- 16 ליטר

 

דילול דבק מגע סטיקי 99 או פסטיק 33. הסרת פורמייקה ממשטחים המודבקים בדבק מגע. 

 


 

 

העבודה עם מוצרים אלה יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות,
גהות ואיכות הסביבה בישראל.
יש להרחיק מאש ומקורות של אש.
לא למאכל.
יש לדאוג לאוורור של מקום העבודה.
להימנע משאיפת האדים.
 

 


 

 

להורדת גיליון בטיחות

 

מידע זה מבוסס על פי מיטב ידיעתנו ומיועד לספק נתונים כלליים על מוצר זה והשימוש בו. אי לכך המידע במסמך זה לא משמש כאחריות לתכונות ספציפיות של החומר המתועד או התאמתו ליישום מסוים. מומלץ לבצע ניסיונות בהתאם לסביבת העבודה והחומרים הקשורים, כדי להשיג יישום אופטימאלי.

onenet web apps