חיפוש
דבקים חמים דבקי מגע דבקים פלסטיים דבקי נגרים מדללים חומרי אטימה ומילוי חומרי מילוי וציפוי דקורטיביים לעץ
דקולק - מזרז / מקשה 501 לכה
יסוד 201
פוליפיקס
לכה 301
                                                    
 

 

 

יסוד

נוזל

נקודת רתיחה

76 מעלות

נקודת הבזק

-4 מעלות

טמפרטורת התלקחות

370 מעלות

סכנת פיצוץ

המוצר אינו נפיץ ( היווצרות של אדים נפיצים אפשרית)

גבול התפוצצות נמוך

1.2% VOL

גבול התפוצצות גבוהה

11.5% VOL

לחץ אדים

105 HI´A

צפיפות

לא קבועה תלוי במזג האוויר

מסיסות

לא יכולה להתערבב עם מים

תכולת ממיסים אורגניים

עד 25%

תכולת מים
1.0%
תכולת מוצקים
26%

 

מזרז למערכת פוליאוריטנית.

 

 

מזרז ללכה ומזרז ליסוד, מהווה 50% מכמות היסוד בתערובת
ו50% מכמות הלכה בתערובת

 

 

 

התשתית חייבת להיות נקייה, יבשה וללא חלקים רופפים.
רצוי להשתמש בכפפות ולאוורר את מקום העבודה בזמן השימוש בחומר.

 

 

להורדת גיליון בטיחות

 

מידע זה מבוסס על פי מיטב ידיעתנו ומיועד לספק נתונים כלליים על מוצר זה והשימוש בו. אי לכך המידע במסמך זה לא משמש כאחריות לתכונות ספציפיות של החומר המתועד או התאמתו ליישום מסוים. מומלץ לבצע ניסיונות בהתאם לסביבת העבודה והחומרים הקשורים, כדי להשיג יישום אופטימאלי.

onenet web apps